Sanace po požárech a vodních škodách

Poznejte naši firmu

O nás

Společnost RZ STAVEBNÍ - SANACE s.r.o. působí na českém trhu od roku 2007. Naší specializací je provádění sanačních prací po požárech, vodovodních škodách a jiných živelných pohromách. Tyto sanační práce zahrnují celou škálu činností od vysoušení objektů po škodách způsobených vodou až po veškeré kompletační a stavební práce.

Cílem je nejen co nejrychlejší a nejkvalitnější odstranění vzniklé škody, ale naše služby samozřejmě zahrnují i poradenství ohledně nejvhodnějšího postupu v této nelehké životní situaci, stejně jako vyjednávání s likvidátory a zástupci pojišťoven. Veškeré poradenství a zpracování cenových rozpočtů a nabídek poskytujeme zdarma. Naší snahou je zajistit pro klienta vždy nejvýhodnější podmínky.

Náš tým zahrnuje proškolené odborníky na sanační práce a řadu zkušených a zručných řemeslníků, kteří odborně a kvalitně provádějí veškeré zednické, obkladačské, topenářské, vodoinstalatérské, elektroinstalační, malířské a další práce.

Naše společnost působí v celé České republice a může se pyšnit řadou kvalitně provedených zakázek jak pro soukromé, tak veřejné zadavatele, a samozřejmě i mnoha spokojenými zákazníky.

Naše práce je vždy odváděna kvalitně.

Naše služby

Sanace po požárech

Při poškození Vaší nemovitosti požárem je nutné začít se sanačními pracemi co nejrychleji. Důvodem je skutečnost, že se během požáru do objektu uvolňují nebezpečné toxické látky, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Zplodinami, které vznikly působením ohně, je obvykle zasažen celý prostor, dokonce i ta místa, kam se přímo působení ohně nedostalo. Proto je vhodné nepokoušet se o vyčištění prostoru svépomocí, ale nechat tuto odbornou práci na společnosti, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a je vybavena potřebnou technikou a speciálními čisticími prostředky.

Prvním osobním kontaktem s naší společností pro Vás bude návštěva našeho technika, který vyhořelé prostory prohlédne, změří a nafotí, aby bylo následně možné co nejpřesněji určit nejvhodnější postup sanačních prací a vypracovat rozpočet pro odstranění dané škodné události.

Prvním osobním kontaktem s naší společností pro Vás bude návštěva našeho technika, který vyhořelé prostory prohlédne, změří a nafotí, aby bylo následně možné co nejpřesněji určit nejvhodnější postup sanačních prací a vypracovat rozpočet pro odstranění dané škodné události.

Poté, co je rozpočet odsouhlasen, můžeme bez zbytečného odkladu začít se sanačními pracemi. Přesný postup sanačních prací záleží na konkrétních podmínkách, avšak běžný postup probíhá následovně:

Nejprve je prostor vyklizen. Odvezeme nevratně poškozené vybavení prostoru, demontujeme nábytek a další zařízení.

Následuje sanace suchou cestou, která spočívá v odstranění sazí z prostoru. Používáme k tomu určené vysavače opatřené filtrem.

V sanaci se pokračuje tzv. mokrou cestou, kdy za použití několika speciálních chemických látek určených přímo k tomuto účelu odstraňujeme zbylé saze. Činíme tak nejčastěji ručně, aby nedošlo k poškození zachovaných předmětů. Při této činnosti vybíráme použité chemické látky tak, aby respektovaly čištěný materiál a pozůstatky požáru tak odstranily co nejšetrněji.

Poté provádíme neutralizaci povrchů zasažených zplodinami, neutralizaci zápachů a dezinfekci.

Pokud je nutné prostor po zásahu hasičů vysušit, provedeme jeho vysušení.

Jakmile prostor zbavíme veškerých stop po požáru, přejdeme k jeho uvádění do původního stavu. Podle rozsahu škody způsobené požárem pak tato činnost zahrnuje zejména:

 • Veškeré stavební práce
 • Montáž oken a dveří
 • Elektroinstalaci
 • Instalatérské a topenářské práce
 • Pokládku podlah
 • Malířské a natěračské práce

Nejprve je prostor vyklizen. Odvezeme nevratně poškozené vybavení prostoru, demontujeme nábytek a další zařízení.

Následuje sanace suchou cestou, která spočívá v odstranění sazí z prostoru. Používáme k tomu určené vysavače opatřené filtrem.

V sanaci se pokračuje tzv. mokrou cestou, kdy za použití několika speciálních chemických látek určených přímo k tomuto účelu odstraňujeme zbylé saze. Činíme tak nejčastěji ručně, aby nedošlo k poškození zachovaných předmětů. Při této činnosti vybíráme použité chemické látky tak, aby respektovaly čištěný materiál a pozůstatky požáru tak odstranily co nejšetrněji.

Poté provádíme neutralizaci povrchů zasažených zplodinami, neutralizaci zápachů a dezinfekci.

Pokud je nutné prostor po zásahu hasičů vysušit, provedeme jeho vysušení.

Naše služby

Sanace po vodních škodách

Ať už byla příčinou škody vodovodní havárie, povodeň či jiná událost, jsme připraveni Vám odborně pomoci s vysušením:

 • Zdiva
 • Dřevostaveb
 • Podlah
 • Podlahové, stropní a střešní izolace

V nejkratším možném termínu poté, co nás kontaktujete, za Vámi dorazí náš specializovaný technik. Technik na místě vyhodnotí rozsah škody a navrhne co nejefektivnější způsob vysoušení a následně vypracuje cenovou nabídku. Je-li příčina havárie nejasná, jsme schopni ji našimi přístroji lokalizovat. Nabídka a postup vysoušení jsou konzultovány s Vámi i s příslušnou pojišťovnou.

Po odsouhlasení cenové nabídky začneme ihned s vysoušením a prováděním dalších prací nutných k co nejrychlejšímu vysušení objektu. Při vysoušení průběžně měříme vlhkost zdiva a zaznamenáváme ji do měřicího protokolu. Po dokončení vysoušení objekt uvedeme do původního stavu.

Naše služby

Půjčovna

V případě, že se našich služeb rozhodnete nevyužít, můžete si u nás přístroje potřebné k vysoušení, zapůjčit.

Zapůjčit Vám můžeme:

 • Kondenzační vysoušeče
 • Absorpční vysoušeče
 • Naftová topidla
 • Plynová topidla
 • Infrazářiče
 • Topné tyče
 • Ventilátory

Ceny Vám sdělíme na dotaz na tel. čísle: +420 733 310 251

Kontakt

+420 733 310 251

Robert Zmeškal, jednatel

+420 608 731 321

kancelář

RZ STAVEBNÍ - SANACE s.r.o.

nám. Svobody 124/23

769 01 Holešov

IČO: 25873083

DIČ: CZ25873083

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 121000.

+420 733 310 251